โทรศัพท์ติดต่อสถานที่ราชการใน จ.สระบุรี

(1/1)

E20ZSY:
          โทรศัพท์สถานที่ราชการ         
อบต.ดาวเรือง-นาโฉง      036-333-348   
อบจ.สระบุรี              036-223-667   
ศาลากลาง จ.สระบุรี      036-211-458   
ที่ว่าการ อ.เมืองสระบุรี      036-211-555   
เทศบาลเมืองสระบุรี      036-211-147   
รพ.สระบุรี              036-223-811-84   
รพ.เกษมราษฎร์      036-315-555-97   
รพ.มิตรภาพเมโมเรียล      036-220-576-84   
การไฟฟ้า จ.สระบุรี      036-211-139   
การปะปา จ.สระบุรี      036-211-024   
บขส.สระบุรี              036-211-810   
สถานีรถไฟสระบุรี      036-211-091   
สภ.สระบุรี              036-211-014,191   
สถานีดับเพลิงสระบุรี      036-212-072,199   
สรรพากร จ.สระบุรี      036-211-227   
สนง.ประกันสังคมสระบุรี       036-223-065   
สนง.แรงงานสระบุรี      036-221-973   
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม      1356   
แขวงการทางสระบุรี      036-211-105   
ตำรวจทางหลวง      1193   
ศูนย์นเรนทร ทั่วประเทศ       1669         
ตำรวจทางหลวง                1193         

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ